Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

Mededeling van het stichtingsbestuur:

Met ingang van 1 januari 2017 zal het bestuur van de Stichting Stedenband Goes-Panevėžys (SSGP), die namens de gemeente Goes de activiteiten van de Stedenband uitvoert en ondersteunt, haar activiteiten, na 22 jaar, beëindigen. In het eerste kwartaal zal de stichting ontbonden worden. Dit besluit is genomen op grond van het ontstaan van diverse vacatures, de hoge leeftijd van de bestuursleden en de veranderde situatie in Litouwen (sinds de oprichting van de stichting). De beide gemeente besturen van Goes en Panevėžys bepalen hoelang de Stedenband zelf zal blijven bestaan. Tot 1 juli 2017 zal de website bereikbaar blijven. Tot die datum zullen via de website eventuele vragen gesteld of mededelingen gedaan kunnen worden. Op de foto ziet u de dankbetuiging van de gemeente Panevėžys voor de jarenlange samenwerking.

Announcement of the Foundation board:

On the first January of 2017 will the board of the Foundation Twin cities Goes-Panevėžys, which is sustaining and carry out the activities on behalf of the Municipally of Goes, after 22 years, stop her activities. This decision is caused by occurring of some vacancies, the high age of the board members and the changed situation in Lithuania (since the start of the Foundation). It’s up to the both municipalities of Goes and Panevėžys how long they will continue the Sistership itself. The hereby added photo shows ‘the expression of thanks’ from the Municipality of Panevėžys for the cooperation during all those years. The website will exist until the first of July 2017.

De Stichting

De Stichting Stedenband Goes – Panevėžys (SSGP) geeft uitvoering aan het vriendschapsverdrag dat door de gemeentebesturen van beide steden op 17 april 1993 is ondertekend – als intentieverklaring – en in Goes is bekrachtigd met het raadsbesluit nr. 18 van 15 juli 1993.

Panevėžys is de 5e stad van Litouwen (na Vilnius - de hoofdstad, Kaunas, Klaipeda en Šiauliai)) en telt meer dan 109000 inwoners. Goes is de regiostad van Zuid-Beveland in Zeeland en telt 37.000 inwoners. Sinds medio 1993 zijn de gemeente Goes en de gemeente Panevėžys: zustersteden.

De stichting Stedenband Goes- Panevėžys, opgericht eind mei 1994, coördineert de onderlinge contacten en initieert en begeleidt diverse kleinschalige projecten. Op tal van terreinen vinden uitwisselingen plaats. Het leren en informeren van elkaar staat hierbij voorop. Voor nadere informatie, zie recente jaarverslagen. De afgelopen jaren zijn veel contacten tot stand gekomen. Scalda , Edudelta en CIOS verzorg(d)en stagebezoeken. Ook culture groepen, zoals zangkoren en volksdansgroepen reizen over en weer.

De stichting Stedenband heeft in de loop der tijd in Panevėžys goede contacten op gebouwd om de continuïteit van de relatie te waarborgen. De stichting informeert de Goese bevolking o.a. door middel van deze website. Ideeën en suggesties voor de uitwisseling zijn welkom. Indien nodig doen wij graag een beroep op uw medewerking.

Laatste Nieuws

Septemberreis naar Panevėžys.

Geplaatst op 6 november 2016
Bestuursleden-met-basketballers

26 September jl. bracht het bestuur van de stichting een bezoek aan Panevėžys.. Het uitgebreide verslag van deze reis is nu te downloaden in de rubriek Publicaties.

Lees meer »
Publicaties
Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016.pdf
Septemberreis naar Panevezys Septemberreis-naar-Panevezys.pdf
Annual Report 2015 Annual Report 2015.pdf
Meer verslagen & documenten »
07091