Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 3

De Stichting

De Stichting Stedenband Goes – Panevėžys (SSGP) geeft uitvoering aan het vriendschapsverdrag dat door de gemeentebesturen van beide steden op 17 april 1993 is ondertekend – als intentieverklaring – en in Goes is bekrachtigd met het raadsbesluit nr. 18 van 15 juli 1993.

Panevėžys is de 5e stad van Litouwen (na Vilnius - de hoofdstad, Kaunas, Klaipeda en Šiauliai)) en telt meer dan 109000 inwoners. Goes is de regiostad van Zuid-Beveland in Zeeland en telt 37.000 inwoners. Sinds medio 1993 zijn de gemeente Goes en de gemeente Panevėžys: zustersteden.

De stichting Stedenband Goes- Panevėžys, opgericht eind mei 1994, coördineert de onderlinge contacten en initieert en begeleidt diverse kleinschalige projecten. Op tal van terreinen vinden uitwisselingen plaats. Het leren en informeren van elkaar staat hierbij voorop. Voor nadere informatie, zie recente jaarverslagen. De afgelopen jaren zijn veel contacten tot stand gekomen. Scalda , Edudelta en CIOS verzorg(d)en stagebezoeken. Ook culture groepen, zoals zangkoren en volksdansgroepen reizen over en weer.

De stichting Stedenband heeft in de loop der tijd in Panevėžys goede contacten op gebouwd om de continuïteit van de relatie te waarborgen. De stichting informeert de Goese bevolking o.a. door middel van deze website. Ideeën en suggesties voor de uitwisseling zijn welkom. Indien nodig doen wij graag een beroep op uw medewerking.

Laatste Nieuws

Tegenbezoek aan zusterstad Panevėžys

Geplaatst op 27 juni 2016
expositie-Mathisse.jpg

Van 5 tot 8 mei 2016 heeft een delegatie van Ter Valcke (SVRZ), bestaande uit 5 personen, een bezoek gebracht aan het St. Josephs house of sociale care in Panevėžys. Ze werden daarbij begeleid door een bestuurslid van de Stichting Stedenband Goes-Panevėžys, Eric Debbaut.

Lees meer »
Publicaties
Nieuwsbrief Ned Baltische Vereniging mei 2016 Nieuwsbrief Ned Baltische Vereniging mei 2016.pdf
Annual Report 2015 Annual Report 2015.pdf
Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015.pdf
Meer verslagen & documenten »
03917